Galerie Concert 2016 – Zefiro Torna – Vocalconsort Berlin – Ghalia Benali

Les concerts 2016

Zefiro Torna – Vocalconsort Berlin – Ghalia Benali

Nassogne, 24 juillet 2016

Répétition

Photos: Hubert Batteux

Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015

(Cliquez sur une image pour l’afficher en grand)

 

Concert

Photos: Hubert Batteux

Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015

(Cliquez sur une image pour l’afficher en grand)

 

Réception

Photos: Hubert Batteux

Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015Concert 2015

(Cliquez sur une image pour l’afficher en grand)